Ochrana osobních údajů (GDPR)

 1. Odesláním kontaktního formuláře uděluje souhlas společnosti Prague cosmetics s.r.o., se sídlem V Ladě 255 273 51 Horní Bezděkov, IČ: 08997110, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 328884 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 2. - jméno a příjmení
  - emailová adresa
  - telefonní číslo

 3. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem odeslání kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@babor-praha.com, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  a. poskytovatel softwaru
  b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  - vzít souhlas kdykoliv zpět
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  - na přenositelnost údajů
  - právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Kontaktujte nás